donderdag 30 augustus 2012

In stil vertrouwen

Een korte overdenking uit het dagboekje: 'leven in vreugde' van Corrie ten Boom:

Iemand vroeg eens aan een gelovige vrouw, een week voordat zij stierf: 'Als u uw leven nog eens zou kunnen leven, wat zou u dan anders doen?
Zij antwoordde: 'Ik zou Jezus meer vertrouwen dan ik het nu heb gedaan.'

...in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn...
~ Jesaja 30:15
Er is naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte ook een heel mooi gedicht geschreven (door een onbekende dichter): In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn...

In stil vertrouwen.

Stel je geest in stil vertrouwen
nu maar open voor de kracht
die God ook aan jou wil geven
als je biddend op Hem wacht.
Ga niet af op je gevoelens,
strijd niet stug je eigen strijd,
maar probeer tot rust te komen
in Gods tegenwoordigheid.
Leg je twijfel en je onmacht,
maar eenvoudig in Zijn hand.
Dan zal Hij de weg wel banen:
God staat immers aan jouw kant!
Al beperkt je eigen kleinheid
dikwijls je geloofsterrein,
waag het maar met de belofte,
dat Hij er voor jou wil zijn!
En al durf je met de waarheid
soms haast niet in zee te gaan,
omdat jij als mens Zijn leiding
lang niet altijd kunt verstaan.
Blijf dan toch maar hoopvol uitzien
naar de doorbraak van Zijn plan,
want Hij rust niet voor Zijn Heil
zich ook aan jou voltrekken kan.
In de glans van die beleving
vind je hoe dan ook de moed
om het leven aan te kunnen.
Zo alleen maakt Hij het goed!
  ~ ~ ~

3 opmerkingen: