woensdag 28 december 2011

Naam boven alle naam!

Is het heel erg diepzinnig om je een voorstelling van God te willen maken? Of niet, en ben ik daarin absoluut niet de enige? Probeer je ook bij het bidden een voorstelling te maken van degene tegen wie je praat? Over Hem die is, die was en die komen zal? Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen hoe we (soms) kunnen verlangen naar Zijn aanwezigheid, een glimp van Hem. God de Vader dichtbij...
Geen mens heeft ooit God gezien, echter in de Bijbel staat wel omschreven hoe je als mens zijnde God kunt voorstellen. N.a.v. een gevonden proclamatiekaart heb ik de Bijbel er eens bij open geslagen en ben ik opzoek gegaan naar (nog meer) beschrijvingen over onze God:
Hierbij een erg mooi stukje uit Exodus 33 (uit de Statenvertaling):

18 Toen zeide hij: Toon mij nu Uw heerlijkheid!
19 Doch Hij zeide: Ik zal al Mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal den Naam des HEEREN uitroepen voor uw aangezicht; maar Ik zal genadig zijn, wien Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen, over wien Ik Mij ontfermen zal.
20 Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven.
21 De HEERE zeide verder: Zie, er is een plaats bij Mij; daar zult gij u op de steenrots stellen.
22 En het zal geschieden, wanneer Mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal Ik u in een kloof der steenrots zetten; en Ik zal u met Mijn hand overdekken, totdat Ik zal voorbijgegaan zijn.
23 En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste delen zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.
 (Exodus 33: 18-23 SV). 

Het zegt iets over Gods karakter. Zo leer je Hem kennen. Het doet je beseffen hoe klein je eigenlijk bent en hoe Machtig Hij is. Almachtig! Het doet je knielen en beseffen dat je zonder Hem niet kán leven.

U bent hier! Ik ben nooit alleen! U leidt mij, voed mij en beschermt Mij. U ziet wat ik nodig heb nog voordat ik er om vraag, U voorziet! U kunt mijn lichaam, emoties en relaties genezen. U aanvaard mij en vergeeft mij in Jezus naam. U geeft mij vrede ondanks omstandigheden. U bent mijn overwinning in conflicten en confrontaties. U, mijn Heiland, mijn Redder, Hoogste Heer en Koning!

Naam boven alle naam (proc.kaart): 

De naam van de Heer is een sterke toren 1, een veilige schuilplaats voor wie bij Hem schuilt 2...

U bent El Elohim, de God der goden 3
U bent El Elyon, de Allerhoogste 4
U bent El Shaddai, de Almachtige 5
U bent El Olam, de Eeuwige 6

U bent Jahweh, de God die is 7
Jahweh Tsebaot, de Heer van de hemelse machten 8
Jahweh Shammah, de altijd aanwezige 9
Jahweh Tsidkenu, de Heer mijn gerechtigheid 10
Jahweh Rapha, de Heer die mij geneest 11
Jahweh Jireh, de Heer die voorziet 12
Jahweh Nissi, de Heer mijn banier 13
Jahweh Roï, de Heer mijn herder 14
Jahweh Shalom, de Heer die vrede is 15

U bent Adonai, mijn Heer! 16

Jezus, U heeft de naam boven alle naam ontvangen, opdat in Uw naam zich alle knie zal buigen en alle tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader! 17

En over God uit het boek Openbaring: 

'Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.' 18

‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ 19

1. Spreuken 18:10
2. Psalm 91:1
3. Deutronomium 10:17
4. Psalm 91:1
5. Genesis 17:1
6. Jesaja 40:28
7. Exodus 3:14, NBG
8. 1 Samuel 11:3
9. Ezechiel 48:35
10. Jeremia 23:6
11. Exodus 15:26
12. Genesis 22:14
13. Exodus 17:15
14. Psalm 23:1
15. Richteren 6:24, NBG
16. Maleachi 1:6
17. Filippenzen 2:9-11
18. Openbaring 1:8
19. Openbaring 22:12-13

Bron: Proclamatiekaart DPM (Opbouw van binnenuit) en NBG

5 opmerkingen:

 1. Een mooie blog, ik vind het heerlijk om fragmenten uit de Bijbel te lezen in je blogs. En de gedachten die je eromheen schrijft, dankjewel!

  RM

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dank je Rochelle, Heel fijn om te horen!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Heel mooie tekst, uit exodus. Dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen